Visie – het paard en de mens

Het paard en de mens

Het paard begeleidt de mens al vele duizenden jaren en nog steeds weten we niet precies hoe we met het paard het beste kunnen omgaan.

Vele vragen en tegenstellingen en meningen zijn er sinds mensenheugenis rondom het thema paard.

Al meer dan 6000 jaar gaat het lot van paard en mens samen. En nog steeds staan veel mensen voor het raadsel ”paard. Wat hebben paarden toch dat ze een dergelijke onweerstaanbare aantrekkingskracht hebben op zoveel mensen? Waarom zoeken vele mensen zich zo ontspannen bij het paard? Paarden, ze zijn zo groot en sterk! Ze accepteren zoveel van de mens. Fysiek veruit de meerdere maar wij mensen kunnen maar aan blijven klungelen met deze goedzakken.

Het paard staat op stal

Veel paarden brengen hun dag op stal door. Als ze geluk hebben staan ze in een stal van 4 x 4 meter en kunnen ze door een luik met hun hoofd naar buiten om wat frisse lucht in te ademen. Maar in de meeste gevallen staan de paarden binnen in slecht geventileerde stalcomplexen. Veel eigenaren komen na het werk of in het weekend eventjes paardrijden. Nadat het dier geruime tijd weinig tot geen beweging heeft gehad wordt het meestal eerste gelongeerd en daarna bereden. Bedenk hierbij dat een paard in de vrije natuur tot wel 30 km per dag loopt. Inclusief training haal je dat als stalpaard nooit. De paarden die hele dagen op stal staan ontwikkelen vaak ”stal ondeugden” zoals, weven, kribbebijten, luchtzuigen, dekens kapot trekken enz. Vertaal dit maar naar grote geestelijke nood. In de natuur zie je deze stal ondeugden namelijk nooit.

In de dierentuinen weten ze inmiddels dat als dieren in te kleine kooien worden opgesloten met weinig vermaak dat de dieren dan allerlei vreemdsoortig gedrag gaan ontwikkelen.

wilde
paarden
paarden
op stal
natuurlijk
houden
liggen10%15%10%
staan20%70%23%
eten60%15%57%
overig10%0%10%

Bron: Paard Natuurlijk)

Meer weten? Ga daarvoor naar de prachtige en informatief goede website van paardnatuurlijk.nl

Vreemd genoeg worden er nog vele nieuwe stallen met boxen gebouwd in Nederland voor de paarden. Beter zou zijn paddock met schuilstal. Voor de koeien worden er alleen nog maar groepsstallen gebouwd waarin de koe los rond kan lopen.

Nog een vergelijking: een hond behoeft net zoveel beweging en ruimte als een paard. In verhouding komt de afmeting van een paardenstal voor een Jack Russel overeen met een hok van 50 x 50 cm. Plaats een Jack Russel erin en haal hem maar een paar uur per dag uit het hok en je bent strafbaar wegens dierenmishandeling…

Wij zijn van mening dat een paard geen ”eenzame opsluiting” verdient. Hieronder zullen we uiteen zetten waarop onze mening is gestoeld.

Kuddedier

Een paard is een kuddedier. In de kudde heerst een hiërarchie die gebaseerd is op een sociaal stelsel. Het leven in de kudde houdt een paard levendig en alert. Het kan vriendschappen aangaan die vele jaren kunnen duren. Daarnaast zijn de leefomstandigheden in de kudde ook gezond. Denk daarbij aan beweging, frisse lucht, onderlinge contacten, samen eten, samen slapen, ( waken over elkaar) gevoel van veiligheid. Deze ingrediënten zijn op een stal niet aanwezig.

De taal van het paard

De orde binnen een kudde is hiërarchisch van structuur en staat vast. Ook zijn er in de kudde nauwe vriendschappen. Het paard zoek bescherming in de zekerheid van de grote kudde, maar heeft meestal een sterke vertrouwensband met één soortgenoot. Daardoor blijft het een alert dier wat niet afstompt door hele dagen op stal te staan. Een paard wat in de kudde leeft kan zich zelf blijven en blijft gevoelig voor lichaamstaal, want zo communiceert hij ook met zijn/haar kudde. Als mens maak je gebruik van de hiërarchie in de kudde en de lichaamstaal die het paard kent.

Door middel van fijngevoelige communicatieve hulpen kun je dan met je paard omgaan.

Door meer van het paard te begrijpen kun je ook dichter bij jezelf komen. Bij het ”wie ben ik” bij je emoties, bij je gevoel voor waarden en normen en bij je verantwoordelijkheid. Paarden zijn door de eeuwen heen nagenoeg nog onveranderd. Fok een veulen van door de vele jaren heen gedomesticeerde paarden, laat het los in een groot natuurgebied en het weet feilloos te overleven. Ze kunnen probleemloos in de kudde leven. Wij mensen kunnen nooit meer terug naar een overleven in het wild. Wij kunnen veel van onze paarden leren door ze als paard en paard vriendelijk te behandelen. Door gebruik te maken van het feit dat het kudde dieren zijn en kennis te nemen van hun manier van met elkaar omgaan en de veelzijdigheid in hun omgang te ontdekken.

Ons doel

Het is ons doel om met behulp van de Natuurlijke Paardenhouderij samengevoegd met Centered Riding, TTeam, Freestyle men te laten zien dat je anders met paarden om kunt gaan dan we ( wij zelf ook…) aanvankelijk hebben geleerd. De paarden in een kudde houden en het natuurlijk omgaan met paarden zou meer naar buiten moeten worden gedragen. Dit kan alleen als mensen kunnen zien en voelen hoe het is om met paarden om te gaan die in kudde verband leven. Dit betreft niet alleen het contact tussen mens en dier maar ook de leefomstandigheden voor het paard zelf. De paarden moeten ten allen tijde naar buiten kunnen wanneer zij dat willen. Door gebruik te maken van paddock en schuilstallen wordt hun die kans geboden. Tevens staan paarden zoveel mogelijk samen in een groep zodat het kuddegedrag met al zijn gebruiken en riten actief blijven.

Dat onweerstaanbare mysterie tussen mens en paard, het blijft bestaan en elke dag weer zoeken er mensen naar locaties om te leren paardrijden. En daar zou het niet bij moeten blijven. Leren rijden, ja, maar ook het wezen paard leren begrijpen en kennen. Want er is zo veel meer dan rijden. Het paard, een wezen vol trots, vol innerlijke kracht. En toch verdraagt het ons ”gestuntel” op zijn rug, onze onduidelijk communicatie. Onze goede buien onze rot buien. Ons verdriet en onze blijdschap. Het paard moet niet ons leren kennen. Nee, wij mensen moeten dit mooi trotse wezen leren kennen en begrijpen. Wij moeten leren hoe met hen om te gaan. Een fractie heb ik mogen ontdekken en leren dankzij mijn paarden mijn leermeesters en mijn instructeurs en ik hoop nog veel te mogen leren.

Deze visie is geschreven door Marja de Bruijn. Zij is op 15 maart 2021 overleden.